Informatie

Wat is een mondhygiënist:
Een mondhygiënist is een HBO opgeleide zorgverlener, die zijn/haar studie succesvol heeft afgerond. Een mondhygiënist is werkzaam in de mondzorg. Dit beroep mag alleen uitgevoerd worden wanneer de mondhygiëniste in het bezit is van het diploma “mondhygiënist”.

Het beroep van de mondhygiënist is sinds 1997 geregeld in “de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)”. Deze wet heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen, te bewaken en de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen te beschermen.

De mondhygiënist is rechtstreeks toegankelijk. Dit wil zeggen; u heeft geen verwijzing nodig om een afspraak te maken.

Het takenpakket van de mondhygiënist bestaat uit:
De belangrijkste functie van de mondhygiënist is preventie. Preventie bestaat uit het voorkomen van cariës (gaatjes) en tandvleesaandoeningen.

De mondhygiënist voert ook behandelingen uit die gericht zijn op genezing, zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen. Dit allen is bedoeld voor het behoud van het gebit.
 • Mondonderzoek;
 • Voorlichting over gaatjes en tandvleesaandoeningen. Instructie en voorlichting over mondverzorging;
 • Maken van een pocket- of parodontiumstatus. Dit is een overzicht van het tandvlees rondom alle tanden en kiezen. Hiermee stellen wij een diagnose;
 • Volledige gebitsreiniging; waarbij plaque, tandsteen en aanslag wordt verwijderd;
 • Preventieve behandelingen, zoals het aanbrengen van bijv. fluoride en het aanbrengen van een laklaagje op de doorgebroken kiezen;
 • Polijsten van vullingen;
 • Lokale verdoving;
 • Bacteriologisch onderzoek;
 • Bleken;
 • Nazorg van implantaten;
 • Maken van gebitsafdrukken voor het eventueel bleken van de tanden.
 
Wanneer gaat u naar de mondhygiënist:
Vanaf 2 jarige leeftijd
 • Op eigen initiatief;
 • Als u deskundig advies wilt over mondverzorging;
 • Op verwijzing van een zorgverlener.
Als u:
 • Problemen in uw mond wilt voorkomen
 • Een frisse mond wilt
 • Tandsteen heeft
 • Aanslag op de tanden heeft van bijvoorbeeld roken, rode wijn, koffie of thee
 • Last heeft van bloedend tandvlees
 • Tandvlees heeft dat rood en gezwollen is
 • Regelmatig gaatjes heeft
 • Een slechte adem heeft
 • Gevoelige tandhalzen heeft
 • Terug getrokken tandvlees heeft
 • Tanden en kiezen heeft die los zijn gaan staan
 • Last heeft van erosie
 • Witte tanden wilt hebben, uw tanden wilt laten bleken